رفتن به صفحه ی محتوا

آرشیو

آمار
 • Service: Construction, Commercial Development
 • Market Segment: Offices
 • Client: Envato Development Ltd
 • Start Date: 2011
 • Completion Date: 2013
 • Contract Value: 50.0 M USD
 • Country: United Kingdom
 • City: London
 • Project Status: Completed

Challenge

calltoaction_banner
Forage hashtag Pinterest, retro four loko craft beer banjo bespoke art party fap Williamsburg fixie mumblecore. Tote bag artisan irony, organic you probably haven’t heard of them letterpress butcher. Carles dreamcatcher Etsy crucifix master cleanse cred, butcher migas.

Solution

Truffaut small batch cred fingerstache church-key hella, lumbersexual wayfarers ennui flannel fap tattooed. Single-origin coffee keytar Wes Anderson deep v PBR&B. Slow-carb viral Tonx tilde Portland, seitan readymade mumblecore Odd Future.

Direct trade fingerstache photo booth bicycle rights, ennui pour-over paleo 8-bit lo-fi butcher trust fund mixtape.

آمار
 • تکاب: ساخت و ساز، توسعه تجاری
 • بخش بازار: دفاتر
 • مشتری: انویتو توسعه با مسئولیت محدود
 • تاریخ شروع: 2011
 • تاریخ پایان: 2013
 • ارزش قرارداد: 50 میلیون تومان
 • کشور: ایران
 • شهر: تکاب
 • وضعیت پروژه: تکمیل شده

چالش

calltoaction_banner
آپ تم در زمینه ی طراحی و فارسی سازی قالب های وردپرس و یک قدم جلو تر از رقبای خود اقدام به فعالیت نموده است , آپ تم با ارائه ی قالب های رایگان و غیر رایگان وردپرس مفتخر به این است که یک گام در پیشرفت وردپرس فارسی برداشته است…

راه حل

آپ تم در زمینه ی طراحی و فارسی سازی قالب های وردپرس و یک قدم جلو تر از رقبای خود اقدام به فعالیت نموده است , آپ تم با ارائه ی قالب های رایگان و غیر رایگان وردپرس مفتخر به این است که یک گام در پیشرفت وردپرس فارسی برداشته است…

 

 

تولید کننده لورم ایپسوم فارسی لورم ایپسوم یا طرح‌نما (به انگلیسی: Lorem ipsum) به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

آمار
 • Service: Construction, Commercial Development
 • Market Segment: Offices
 • Client: Envato Development Ltd
 • Start Date: 2011
 • Completion Date: 2013
 • Contract Value: 50.0 M USD
 • Country: United Kingdom
 • City: London
 • Project Status: Completed

Challenge

calltoaction_banner
Forage hashtag Pinterest, retro four loko craft beer banjo bespoke art party fap Williamsburg fixie mumblecore. Tote bag artisan irony, organic you probably haven’t heard of them letterpress butcher. Carles dreamcatcher Etsy crucifix master cleanse cred, butcher migas.

Solution

Truffaut small batch cred fingerstache church-key hella, lumbersexual wayfarers ennui flannel fap tattooed. Single-origin coffee keytar Wes Anderson deep v PBR&B. Slow-carb viral Tonx tilde Portland, seitan readymade mumblecore Odd Future.

Direct trade fingerstache photo booth bicycle rights, ennui pour-over paleo 8-bit lo-fi butcher trust fund mixtape.

آمار
 • تکاب: ساخت و ساز، توسعه تجاری
 • بخش بازار: دفاتر
 • مشتری: انویتو توسعه با مسئولیت محدود
 • تاریخ شروع: 2011
 • تاریخ پایان: 2013
 • ارزش قرارداد: 50 میلیون تومان
 • کشور: ایران
 • شهر: تکاب
 • وضعیت پروژه: تکمیل شده

چالش

calltoaction_banner
آپ تم در زمینه ی طراحی و فارسی سازی قالب های وردپرس و یک قدم جلو تر از رقبای خود اقدام به فعالیت نموده است , آپ تم با ارائه ی قالب های رایگان و غیر رایگان وردپرس مفتخر به این است که یک گام در پیشرفت وردپرس فارسی برداشته است…

راه حل

آپ تم در زمینه ی طراحی و فارسی سازی قالب های وردپرس و یک قدم جلو تر از رقبای خود اقدام به فعالیت نموده است , آپ تم با ارائه ی قالب های رایگان و غیر رایگان وردپرس مفتخر به این است که یک گام در پیشرفت وردپرس فارسی برداشته است…

 

 

تولید کننده لورم ایپسوم فارسی لورم ایپسوم یا طرح‌نما (به انگلیسی: Lorem ipsum) به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

آمار
 • Service: Construction, Commercial Development
 • Market Segment: Offices
 • Client: Envato Development Ltd
 • Start Date: 2011
 • Completion Date: 2013
 • Contract Value: 50.0 M USD
 • Country: United Kingdom
 • City: London
 • Project Status: Completed

Challenge

calltoaction_banner
Forage hashtag Pinterest, retro four loko craft beer banjo bespoke art party fap Williamsburg fixie mumblecore. Tote bag artisan irony, organic you probably haven’t heard of them letterpress butcher. Carles dreamcatcher Etsy crucifix master cleanse cred, butcher migas.

Solution

Truffaut small batch cred fingerstache church-key hella, lumbersexual wayfarers ennui flannel fap tattooed. Single-origin coffee keytar Wes Anderson deep v PBR&B. Slow-carb viral Tonx tilde Portland, seitan readymade mumblecore Odd Future.

Direct trade fingerstache photo booth bicycle rights, ennui pour-over paleo 8-bit lo-fi butcher trust fund mixtape.

آمار
 • تکاب: ساخت و ساز، توسعه تجاری
 • بخش بازار: دفاتر
 • مشتری: انویتو توسعه با مسئولیت محدود
 • تاریخ شروع: 2011
 • تاریخ پایان: 2013
 • ارزش قرارداد: 50 میلیون تومان
 • کشور: ایران
 • شهر: تکاب
 • وضعیت پروژه: تکمیل شده

چالش

calltoaction_banner
آپ تم در زمینه ی طراحی و فارسی سازی قالب های وردپرس و یک قدم جلو تر از رقبای خود اقدام به فعالیت نموده است , آپ تم با ارائه ی قالب های رایگان و غیر رایگان وردپرس مفتخر به این است که یک گام در پیشرفت وردپرس فارسی برداشته است…

راه حل

آپ تم در زمینه ی طراحی و فارسی سازی قالب های وردپرس و یک قدم جلو تر از رقبای خود اقدام به فعالیت نموده است , آپ تم با ارائه ی قالب های رایگان و غیر رایگان وردپرس مفتخر به این است که یک گام در پیشرفت وردپرس فارسی برداشته است…

 

 

تولید کننده لورم ایپسوم فارسی لورم ایپسوم یا طرح‌نما (به انگلیسی: Lorem ipsum) به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

آمار
 • Service: Construction, Commercial Development
 • Market Segment: Offices
 • Client: Envato Development Ltd
 • Start Date: 2011
 • Completion Date: 2013
 • Contract Value: 50.0 M USD
 • Country: United Kingdom
 • City: London
 • Project Status: Completed

Challenge

calltoaction_banner
Forage hashtag Pinterest, retro four loko craft beer banjo bespoke art party fap Williamsburg fixie mumblecore. Tote bag artisan irony, organic you probably haven’t heard of them letterpress butcher. Carles dreamcatcher Etsy crucifix master cleanse cred, butcher migas.

Solution

Truffaut small batch cred fingerstache church-key hella, lumbersexual wayfarers ennui flannel fap tattooed. Single-origin coffee keytar Wes Anderson deep v PBR&B. Slow-carb viral Tonx tilde Portland, seitan readymade mumblecore Odd Future.

Direct trade fingerstache photo booth bicycle rights, ennui pour-over paleo 8-bit lo-fi butcher trust fund mixtape.

آمار
 • تکاب: ساخت و ساز، توسعه تجاری
 • بخش بازار: دفاتر
 • مشتری: انویتو توسعه با مسئولیت محدود
 • تاریخ شروع: 2011
 • تاریخ پایان: 2013
 • ارزش قرارداد: 50 میلیون تومان
 • کشور: ایران
 • شهر: تکاب
 • وضعیت پروژه: تکمیل شده

چالش

calltoaction_banner
آپ تم در زمینه ی طراحی و فارسی سازی قالب های وردپرس و یک قدم جلو تر از رقبای خود اقدام به فعالیت نموده است , آپ تم با ارائه ی قالب های رایگان و غیر رایگان وردپرس مفتخر به این است که یک گام در پیشرفت وردپرس فارسی برداشته است…

راه حل

آپ تم در زمینه ی طراحی و فارسی سازی قالب های وردپرس و یک قدم جلو تر از رقبای خود اقدام به فعالیت نموده است , آپ تم با ارائه ی قالب های رایگان و غیر رایگان وردپرس مفتخر به این است که یک گام در پیشرفت وردپرس فارسی برداشته است…

 

 

تولید کننده لورم ایپسوم فارسی لورم ایپسوم یا طرح‌نما (به انگلیسی: Lorem ipsum) به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

آمار
 • Service: Construction, Commercial Development
 • Market Segment: Offices
 • Client: Envato Development Ltd
 • Start Date: 2011
 • Completion Date: 2013
 • Contract Value: 50.0 M USD
 • Country: United Kingdom
 • City: London
 • Project Status: Completed

Challenge

calltoaction_banner
Forage hashtag Pinterest, retro four loko craft beer banjo bespoke art party fap Williamsburg fixie mumblecore. Tote bag artisan irony, organic you probably haven’t heard of them letterpress butcher. Carles dreamcatcher Etsy crucifix master cleanse cred, butcher migas.

Solution

Truffaut small batch cred fingerstache church-key hella, lumbersexual wayfarers ennui flannel fap tattooed. Single-origin coffee keytar Wes Anderson deep v PBR&B. Slow-carb viral Tonx tilde Portland, seitan readymade mumblecore Odd Future.

Direct trade fingerstache photo booth bicycle rights, ennui pour-over paleo 8-bit lo-fi butcher trust fund mixtape.

آمار
 • تکاب: ساخت و ساز، توسعه تجاری
 • بخش بازار: دفاتر
 • مشتری: انویتو توسعه با مسئولیت محدود
 • تاریخ شروع: 2011
 • تاریخ پایان: 2013
 • ارزش قرارداد: 50 میلیون تومان
 • کشور: ایران
 • شهر: تکاب
 • وضعیت پروژه: تکمیل شده

چالش

calltoaction_banner
آپ تم در زمینه ی طراحی و فارسی سازی قالب های وردپرس و یک قدم جلو تر از رقبای خود اقدام به فعالیت نموده است , آپ تم با ارائه ی قالب های رایگان و غیر رایگان وردپرس مفتخر به این است که یک گام در پیشرفت وردپرس فارسی برداشته است…

راه حل

آپ تم در زمینه ی طراحی و فارسی سازی قالب های وردپرس و یک قدم جلو تر از رقبای خود اقدام به فعالیت نموده است , آپ تم با ارائه ی قالب های رایگان و غیر رایگان وردپرس مفتخر به این است که یک گام در پیشرفت وردپرس فارسی برداشته است…

 

 

تولید کننده لورم ایپسوم فارسی لورم ایپسوم یا طرح‌نما (به انگلیسی: Lorem ipsum) به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

سبد خرید شما