قلمی 2 ، استاندارد 180

چای فله ایرانی قلمی2

توضیحات

توضیحات تکمیلی

PACKED IN

Grade

قلم

Standard Name

180

PACK WIEGHT

دلخواه