قلمی ممتاز ، استاندارد 290

چای فله ایرانی قلمی ممتاز

توضیحات

توضیحات تکمیلی

PACKED IN

Grade

قلم

Standard Name

290

PACK WIEGHT

دلخواه