شکسته 2 ، استاندارد 160

چای فله ایرانی شکسته 2

توضیحات

اطلاعات بیشتر

PACKED IN

Grade

شکسته

Standard Name

160

PACK WIEGHT

دلخواه