شکسته ممتاز ، استاندارد 170

چای فله ایرانی شکسته ممتاز

توضیحات

اطلاعات بیشتر

PACKED IN

Grade

شکسته

Standard Name

170

PACK WIEGHT

دلخواه