تبرزین سبز ، استاندارد 222 (یک کیلوئی)

چای فله وارداتی سیلان باروتی فوق اعلاء

کارتن یک کیلویی در کارتن مادر ده کیلویی

توضیحات

اطلاعات بیشتر

PACKED IN

Grade

باروتی

Standard Name

STD 222

PACK WIEGHT

1 کیلوگرم