باروتی 2 ، استاندارد 110SS

چای فله ایرانی باروتی 2

توضیحات

توضیحات تکمیلی

PACKED IN

Grade

باروتی

Standard Name

110SS

PACK WIEGHT

دلخواه