باروتی ممتاز ، استاندارد 110H

چای فله ایرانی باروتی ممتاز

توضیحات

توضیحات تکمیلی

PACKED IN

Grade

باروتی

Standard Name

110H

PACK WIEGHT

دلخواه